!!! Vážení zákazníci! Rádi bychom vás informovali, že naše telefonní linka je momentálně nedostupná. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, napište na info@petissimo.cz. Děkujeme za pochopení. !!!

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Žádáme Vás, abyste v případě, že se chcete stát aktivním uživatelem webové prodejny www.petissimo.cz (dále jen Webová prodejna), pozorně si přečtěte Všeobecné smluvní podmínky a naše služby využijte výhradně v tom případě, pokud souhlasíte s každým jejich bodem, a vůči sobě je přijímáte jako povinné.

V případě dotazů vzniklých v souvislosti s provozem Webové prodejny, s procesem objednávání a dodání jsme vám k dispozici na uvedených kontaktech!

Ty technické informace a podrobné podmínky v souvislosti s používáním Webové prodejny, které nejsou obsaženy v těchto Všeobecných smluvních podmínkách, jsou uvedeny v dalších informacích, nacházejících se na plochách Webových prodejny.

Smlouva uzavřená prostřednictvím Webové prodejny, v elektronické formě, se nepovažuje za písemnou smlouvu, ty Petissimo neregistruje, proto tyto nejsou dodatečně dostupné a nelze je shlédnout. Petissimo se nepodrobuje nařízením žádného Kodexu chování.

S používáním Webové prodejny, odesláním své objednávky nebo registrací souhlasíte a vůči sobě považujete za povinná nařízení, uvedená ve Všeobecných smluvních podmínkách, berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

Produkty zobrazené ve Webové prodejně je možné objednat výhradně on-line, s doručením domů, respektive do předávacího bodu. Produkty zobrazené ve Webové prodejně mohou být odlišné od skutečnosti, v některých případech slouží pouze jako ilustrace a přes veškerou důkladnost se v textu mohou vyskytnout obsahové rozdíly, za které neodpovídáme. Pokud přes veškerou důkladnost Poskytovatele se na plochu Webové stránky dostala chybná cena, především zjevně chybná cena, která se značně odlišuje od všeobecně známé, obecně akceptované nebo odhadované ceny produktu, případně v důsledku chyby systému ceny zobrazené jako "0" Kč apod., v tom případě Poskytovatel není povinen produkt dodat za chybnou cenu, ale nabídne dodání za správnou cenu, přičemž Klient po seznámení se s novou cenou může od svého nákupního úmyslu upustit.

Tato smlouva je platná po dobu neurčitou od března 2020.

1. Údaje provozovatele

Název společnosti: Petissimo Kft. (dále jen Petissimo)

Adresa provozu firmy: Rákóczi u. 142-146, 7100 Szekszárd, Maďarsko  

Adresa skladu: Táblás u. 36, 1097 Budapešť, Maďarsko

Název registračního soudu: Obchodní soud v Szekszárd, samosprávný kraj Tolna, Maďarsko

IČDPH: CZ684908024

Evidenční číslo: 17-09-011567

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ34 0800 0000 0000 0825 6932

BIC code: GIBA CZ PX

Registrační číslo provozní licence: 10161

Institut veřejného zdravotnictví: V-R-022/00008-1/2012.

Registrační čísla zpracování údajů: 

- Odběr novinek: NAIH-144176/2018

- Věrnostní program: NAIH-144174/2018

- Kamerový systém: NAIH-144173/2018

- Sociální síť: NAIH-144179/2018

- Reklamní kampaň: NAIH-144178/2018

- Řešení sporů: NAIH-144180/2018

 

2. Informace o objednávce

2.1 Registrace

Značná část Webové stránky je dostupná pro kohokoliv, bez registrace a platná registrace není podmínkou nákupu. Ale pokud se chcete do Webové prodejny zaregistrovat, pro Petissimo musíte uvést následující údaje:

- Příjmení a Jméno

- E-mailová adresa

- Heslo

- Telefonní číslo

- Doručovací adresa

- Fakturační adresa v případě, je-li odlišná od adresy doručení

O úspěšnosti registrace Vás bude Petissimo informovat prostřednictvím e-mailu. Jste oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit prostřednictvím zprávy, zaslané na adresu info@petissimo.cz. Po přijetí zprávy je Petissimo povinen neprodleně zajistit vymazání registrace. Vaše uživatelské údaje budou po vymazání okamžitě odstraněny ze systému, ale to se netýká uschování dat a dokumentů v souvislosti s již odeslanými objednávkami, nebude to tedy mít za následek vymazání těchto údajů. Po odstranění již dále není možnost na znovuobnovení údajů.

Za udržení v tajnosti údajů pro přístup uživatele (a to zejména hesla) jste zodpovědní výhradně Vy. Pokud se k Vašemu vědomí dostane informace, že k Vašemu heslu, které bylo poskytnuto v rámci registrace, mohla získat přístup neoprávněná třetí osoba, jste povinni neprodleně své heslo změnit, a pokud je možné předpokládat, že třetí osoba použití hesla jakýmkoliv způsobem zneužila, jste současně povinni informovat Petissimo. Zavazujete se k aktualizaci osobních údajů, poskytnutých v rámci registrace v zájmu toho, aby tyto byly aktuální, úplné a v souladu se skutečností.

2.2 Průběh objednávky

1) Produkt, který chcete koupit, vložte do košíku. Po vložení do košíku se obsah košíku automaticky zobrazí na obrazovce. Chcete-li do košíku vložit další produkty, na vyskakovacím okénku zvolte tlačítko "Zpět", nebo klepnutím na tlačítko "Pokračovat v nákupu" se můžete dále rozhlížet bez toho, že by se obsah Vašeho košíku ztratil. Pokud nechcete koupit další produkty, zkontrolujte seznam produktů vložených do košíku klepnutím na tlačítko "Obsah košíku", které se nachází v pravém horním rohu Webové prodejny. Na zobrazené platformě můžete měnit počet kusů produktů, nebo je můžete z košíku také vymazat, klepnutím na tlačítko. Po uvedení množství se obsah košíku automaticky aktualizuje.

2) Pokud je v košíku všechno v pořádku, musíte klepnout na tlačítko "Odeslat objednávku". Na zobrazené platformě se buď přihlásíte do Webové prodejny, nebo se zaregistrujete, protože si můžete zvolit možnost "Nákup bez registrace". V případě volby kterékoliv z možností musíte vhodně vyplnit zobrazený formulář nebo přihlašovací plochu, a kliknout na tlačítko "Další".

3) Způsob převzetí: (kurýrní služba, předávací bod, balíkový automat nebo osobní převzetí). Po vyplnění formuláře, uvedeného v předchozím bodě, nebo po Vašem přihlášení budete moci zvolit způsob převzetí, a musíte kliknout na tlačítko "Další".

4) Způsob platby: Na zobrazené platformě zvolte nejvhodnější způsob platby a klikněte na tlačítko "Další".

5) Dokončení objednávky: Zobrazí se obrazovka se shrnutím, kde před konečným odesláním objednávky si budete moci naposledy ještě shlédnout produkty, vložené do košíku. Zde už nemůžete změnit obsah košíku. Pokud jste shledali, že je vše v pořádku a odsouhlasili jste Všeobecné smluvní podmínky, respektive Pravidly pro ochranu a zpracování osobních údajů (GDPR) - označením čtverečku, který k tomu slouží - svou objednávku můžete odeslat pro Petissimo klepnutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Jestliže po odeslání své objednávky chcete svou objednávku změnit (např. Přidat, případně vymazat produkt, změnit fakturační adresu / adresu doručení, způsob platby), máte k tomu možnost, dokud je status objednávky "Nová objednávka" nebo "Potvrzená", kterou skutečnost můžete shlédnout ve svém uživatelském účtu. Stav objednávky můžete sledovat v menu "Objednávky" nacházejícím se na profilovém baneru. Pokud je stav objednávky "Probíhá balení" nebo "Doručuje se, v tom případě bohužel není v silách Petissimo změnit obsah balíčku.

* Odeslání objednávky je možné i bez registrace! Pokud se chcete zaregistrovat, v budoucnu se budete moci přihlásit jako registrovaný uživatel a budete moci svou objednávku odeslat okamžitě, bez nutnosti zadávání adresy doručení a fakturační adresy! Je důležité, abyste dbali na přesnost poskytnutých údajů, nakolik se vystavení faktury, respektive doručení zboží uskuteční na základě uvedených údajů. Registraci je třeba provést jednou, v případě dalších nákupů tento krok už nemusíte provést.

Odesláním objednávky jste povinni objednávku zaplatit.

2.3 Oprava chyb při zadávání údajů

V kterékoliv etapě objednávky a až do odeslání objednávky pro Petissimo máte ve Webové prodejně kdykoliv možnost opravit chyby které se vyskytly při zadávání údajů, buď ve vlastním účtu (modifikace uživatelských dat), nebo na objednávací platformě (např. vymazání produktu z košíku). Za chybu v zadávání údajů se považuje například špatně uvedené množství, umístění špatného produktu do košíku, následně vymazání produktu z košíku, překlep v údajích objednávky (např. adresa doručení).

2.4 Zpracování objednávek

Zpracování objednávek se uskutečňuje v pracovní dny do 17:00 hodiny. I mimo časový interval, uvedený pro zpracování objednávky existuje možnost odeslání objednávky. Pokud se to uskuteční po pracovní době, každá taková objednávka bude zpracována v následující pracovní den.

2.5 Kupní cena produktu

Kupní cena produktů uvedených ve Webové prodejně je uvedena takovým způsobem, že obsahuje daň z přidané hodnoty a jiné veřejné poplatky. V kupní ceně produktu není uvedena případná cena za doručení. O cenách za doručení se můžete informovat v bodě 2.9 VZP. Cena produktů se uvádí v českých korunách (Kč).

2.6 Doba platnosti nabídky, potvrzení údajů

Přijetí nabídky, kterou jste odeslali (objednávka) Vám Petissimo potvrdí bez prodlení, ale nejpozději do 48 hodin prostřednictvím automatického e-mailu pro potvrzení přijetí objednávek, kterýžto potvrzující e-mail obsahuje údaje, které jste uvedli v rámci nákupu, respektive registrace (např. fakturační a doručovací informace), identifikátor objednávky, datum objednávky, seznam a množství objednaných produktů, cenu produktů, použití kupónů, věrnostní body a míru slevy, případě náklady na doručení a celkovou částku k úhradě. Pokud jste svou objednávku už odeslali pro Petissimo, a zjistíte chybu ohledně údajů, které jsou obsaženy v potvrzujícím e-mailu, je nutné tuto skutečnost oznámit směrem k Petissimo do 1 pracovního dne, aby bylo zabráněno vyřízení nepožadovaných objednávek.

Jste zproštěn povinnosti nabídky a nejste povinni zakoupit produkt, jestliže od Petissimo neobdržíte e-mail s potvrzením přijetí bez prodlení (do 48 hodin), vztažený na odeslanou objednávku. Tento potvrzující e-mail se ze strany Petissimo považuje za přijetí Vámi předložené nabídky, jejímž prostřednictvím vzniká platná smlouva mezi Petissimo a Vámi.

Petissimo si vyhrazuje právo na odmítnutí už potvrzených objednávek částečně nebo v plném rozsahu. Plnění v částečném rozsahu se může uskutečnit výhradně po dohodě s Vámi! V případě úhrady kupní ceny produktu předem bude převedena částka (částečně nebo celá) odeslaná Vám zpět do 10 pracovních dnů.

Objednávka se považuje za smlouvu uzavřenou elektronickou formou, pro kterou jsou směrodatné náležitosti uvedené v zákoně č. V. z roku 2013 o občanském zákoníku a v Zákoně č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti. Smlouva patří pod účinnost nařízením vlády č. 45/2014 (II.26.) O podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky, a přihlíží k nařízením směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2011/83 / EU o právech spotřebitelů.

Pro smlouvu je směrodatné právo Maďarska.

2.7 Akce, slevy, kupóny

Slevy, kupóny a nákupní poukázky, uveřejněné na adrese Petissimo.cz nebo v listu s novinkami, v reklamách na jiných platformách, ale vztahující se na prodejnu Petissimo.cz v základním případě není možné sloučit. V rámci každého nákupu je možné uplatnit jen jeden druh slevy. Toto omezení se nevztahuje na použití věrnostních bodů, jakož i na takové akce, kde je vícenásobné použití zvlášť povoleno.

Ty objednávky, kdy akciové kupóny použije identifikovatelným způsobem (na základě jména, adresy bydliště a telefonního čísla) totožná osoba ve více objednávkách, zaregistrována pod několika e-mailovými adresami, webová prodejna není povinná uskutečnit.

2.8 Způsob platby

Kupní cenu objednaného produktu a případné doprovodné náklady (které budou v každém případě uvedeny při objednávce), může zákazník uhradit bankovním převodem předem, bezpečnou platbou platební kartou prostřednictvím internetu, respektive platbou v hotovosti nebo platební kartou uskutečněnou kurýrovi (dobírka). V případě způsobu platby na dobírku naše Webová prodejna může účtovat manipulační poplatek, o kterém informuje kupujícího v rámci uskutečnění objednávky, na webové stránce.

Manipulační poplatek za dobírku naší webové stránky je brutto 45 Kč, o kteréžto částce informujeme kupujícího v průběhu odesílání objednávky.

Platební podmínky platné při nákupu můžete podrobně najít na stránce https://www.petissimo.cz/jak-nakupovat/#platba, která je součástí Všeobecných smluvních podmínek Petissimo.

2.9 Doručení kurýrní službou, informace

Termín dodání

O termínu dodání naleznete přesné informace na dané stránce produktu, ale plnění objednávky se obecně uskutečňuje do 2-5 pracovních dnů. Očekávaná doba doručení při potvrzení objednávky má informativní charakter, přesné datum doručení odešleme v listu, jakmile kurýrní služba převzala balík v našem skladu. 

Pokud si k objednávce zvolíte více produktů, v každém případě je směrodatná nejdelší dodací lhůta, uvedená na produktových listech zvolených produktů. Petissimo se snaží o dodržení dodacího termínu, ale neodpovídá za to, pokud výše uvedenou obvyklou dodací lhůtu nedokáže dodržet z důvodu příčin, které stojí mimo něj (např. Zpoždění dodavatele). O případném zpoždění objednávky Vás Petissimo bude informovat na e-mailové adrese, která byla poskytnuta v rámci objednávky nebo registrace.

Způsob doručení

Objednávky naší Webové prodejny doručuje společnost GLS (GLS - General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.). Doručení balíků probíhá v pracovní dny v době mezi 8-17 hodinou. Pokud se v tomto období nezdržuje doma, jako adresu doručení je účelné poskytnout (pokud na to máte možnost) adresu do zaměstnání. V tomto případě konečnou částku Vaší objednávky v případě platby na dobírku hradíte při převzetí balíku přímo kurýrovi, a v případě platby platební kartou nebo bankovním převodem platbu uskutečníte pro Petissimo před doručením. Konečná částka za objednávku v sobě zahrnuje všechny náklady na základě souhrnu objednávky a potvrzujícího dopisu.

Pokud se v době, kterou označila osoba provádějící doručení, nezdržujete na adrese doručení, kterou jste uvedli, a převzetí balíku je zmařeno, kurýr na dodací adrese ponechá oznámení. Pomocí telefonního čísla, uvedeného na oznámení máte možnost poskytnout, respektive dohodnout si novou adresu a čas doručení. Kurýr se pokusí o doručení objednaných produktů ještě jednou. Pokud je neúspěšný i 2. pokus, kurýr odveze zpět Váš balík pro Petissimo. V tomto případě Vás bude Petissimo kontaktovat v souvislosti s dalšími opatřeními.

Výzva v souvislosti s přebíráním balíků

Žádáme vás, abyste balík při doručení zkontrolovali před kurýrem, v případě že zjistíte poškození balení, žádejte o sepsání zápisu a balík nepřebírejte. Následnou reklamaci bez zápisu není v silách Petissimo přijmout! Převzetím balíku od osoby, která provádí doručování, respektive podpisem dokumentu, který potvrzuje převzetí, se uskuteční převzetí produktu z hlediska množství a kvality, což znamená, že po převzetí můžete využít výhradně své právo k odstoupení, proto jakmile se osoba provádějící doručování vzdálí, není v silách Petissimo přijmout reklamaci ohledně množství a kvality.

Poplatek za doručení

* Sazba za doručení neobsahuje případně vzniklé manipulační poplatky, o kterých se můžete podrobněji informovat v bodě 2.8 Způsoby platby, nebo na stránce https://www.petissimo.cz/jak-nakupovat/#platba

Produkt objednejte výhradně v tom případě, že při přebírání balíku budete moci uhradit jeho cenu kurýrovi, nebo částku uhradíte platbou předem, nebo platbou platební kartou! Opětovné odeslání nepřevzatých balíků, které kurýr donese zpět, máme možnost znovu odeslat v případě platby na dobírku výhradně v případě provedení protihodnoty balíku předem! Platební podmínky platné při nákupu naleznete na stránce https://www.petissimo.cz/jak-nakupovat/#doprava, která je součástí Všeobecných smluvních podmínek Petissimo.

3. Garance a záruka

3.1 Garance

Záruka za věcné nedostatky

V případě vadného plnění ze strany Petissimo můžete vůči Petissimo uplatnit záruku za věcné nedostatky. V případě spotřebitelské smlouvy můžete své záruční požadavky uplatnit v rámci 2 roční doby promlčení počítané od data nákupu, za ty chyby produktu, které již existovaly v době předání produktu. Po uplynutí 2 leté doby promlčení už nebudete moci uplatnit svá záruční práva za věcné nedostatky. V případě smlouvy uzavřené ne se spotřebitelem může oprávněný své záruční podmínky uplatnit v 1 roční době promlčení, počítané od data převzetí.

Vy - dle vlastní volby - můžete žádat o opravu nebo o výměnu, s výjimkou, pokud splnění Vámi zvolené požadavku je pro Petissimo nemožné nebo by to pro Petissimo oproti plněním jiného požadavku znamenalo neúměrné náklady navíc. Pokud o opravu nebo výměnu jste nepožádali nebo jste nemohli požádat, v tom případě můžete žádat o poměrné snížení protislužby nebo chybu můžete na náklady Petissimo opravit nebo nechat opravit jinému, nebo - v konečném případě - můžete od smlouvy i odstoupit.

V důsledku nepatrné chyby není místo na odstoupení.

Ze svého zvoleného záručního práva za věcné nedostatky můžete přejít na jiné (např. místo opravy můžete žádat výměnu), ale jste povinen nést náklady této změny, s výjimkou, pokud to bylo odůvodněno, neboť na to poskytl důvod Petissimo.

Jste povinen chybu oznámit Petissimo neprodleně od jejího zjištění, ale ne později, než do dvou měsíců od zjištění chyby.

Své požadavky na záruku na věcné nedostatky lze uplatnit přímo vůči Petissimo. Do šesti měsíců od uskutečnění smlouvy pro uplatnění práva na záruku na věcné nedostatky nejsou potřeba jiné podmínky, než oznámení chyby, pokud potvrdíte, že produkt jste zakoupili od Petissimo (předložením faktury nebo kopie faktury). V takovém případě se Petissimo zprostí povinnosti poskytnutí záruky pouze tehdy, pokud tento předpoklad zamítne, tj dokáže, že chyba na produktu vznikla po jeho předání Vám. Pokud Petissimo může prokázat, že příčina chyby vznikla z důvodu, který je možné připsat Uživateli, není povinen splnit záruční požadavek, který jste předložili. . Po uplynutí šesti měsících od koupě jste již povinen dokázat Vy, že chyba, kterou jste rozpoznali, už přetrvávala i v době plnění.

Chcete-li své právo na záruku na věcné nedostatky uplatnit na oddělitelnou část produktu - z hlediska označené chyby - požadavek na záruku na věcné nedostatky ostatních částí díla nebude považována za uplatněný.

Produktová záruka

Záležitosti uvedené v tomto bodě se vztahují výhradně na fyzickou osobu, která jedná mimo svého zaměstnání, samostatného zaměstnání nebo obchodní činnosti, která kupuje, objednává, obdrží, používá, využívá zboží, jakož i je adresátem obchodní komunikace v souvislosti se zbožím (spotřebitel). V případě chyby produktu (movité věci) můžete Vy, pokud jste považován za spotřebitele - podle své vlastní volby - můžete uplatnit charakterizované právo nebo svůj požadavek na produktovou záruku. Nepřísluší Vám ale to právo, abyste v důsledku téže chyby uplatnili současně, paralelně sebou i záruční požadavek na věcné nedostatky a produktovou záruku. Ale v případě úspěšného uplatnění požadavku na produktovou záruku lze ale vůči výrobci uplatnit svůj požadavek na záruku na věcné nedostatky, připadající na vyměněný produkt, respektive na jeho vyměněnou část. V rámci požadavku na produktovou záruku ale můžete žádat výhradně opravu nebo výměnu vadného produktu. Chybu produktu musíte v případě uplatnění produktové záruky dokázat Vy. Produkt se považuje za vadný v tom případě, že tento neodpovídá požadavkům na kvalitu platným v době uvedení do distribuce, nebo pokud nedisponuje vlastnostmi, které jsou uvedeny v popisu, poskytnutém výrobcem. Svůj požadavek na produktovou záruku můžete uplatnit do dvou let od uvedení produktu do distribuce výrobcem. Po uplynutí tohoto termínu ztrácí své oprávnění. Chybu jste povinen oznámit výrobci neprodleně po zjištění chyby. Chybu, která byla oznámena do dvou měsíců od zjištění chyby, je třeba považovat za chybu, která byla oznámena neprodleně. Za škody vzniklé z prodlení oznámení jste zodpovědný Vy.

Svůj požadavek na produktovou záruku lze uplatnit vůči výrobci nebo distributorovi movité věci (Petissimo). Výrobce, distributor (Petissimo) je zproštěn své povinnosti produktové záruce výhradně tehdy, pokud může prokázat, že:

- produkt nevyrobil, respektive neuvedl do distribuce v rámci své obchodní činnosti, nebo

- chybu na základě stavu vědy a techniky v době uvedení do provozu nebylo možné rozpoznat, nebo

- chyba produktu vyplývá z aplikace právního předpisu nebo povinného úředního předpisu.

Výrobci nebo distributorovi (Petissimo) pro osvobození postačuje dokázat jednu příčinu.

3.2 Záruka

Petissimo neprodává takové produkty, které by patřily pod účinnost nařízení vlády číslo 151/2003. (IX. 22.) o povinné záruce za jednotlivé dlouhodobé spotřební zboží. Pokud ve vztahu k produktům, které nejsou uvedeny v příloze výše odkazovaného Nařízení vlády, které jsou zobrazeny ve Webové prodejně, Petissimo poskytuje záruční dobu, poskytovanou výrobcem (Dobrovolně poskytovaná záruka), o této skutečnosti poskytne Petissimo informace v popisu produktu.

Uplatnění požadavky na záruku na věcné nedostatky

Své požadavky na záruku na věcné nedostatky lze uplatnit na adrese:

Název: Petissimo Kft.

Adresa: 1097 Budapest, Táblás utca 36.

E-mail: info@petissimo.cz

Pokud produkt, označený za chybný nedisponuje chybou a během kontroly se nerozpozná ani jiná chyba, v tom případě Petissimo nelze nařídit plnění jakékoliv záručního požadavku.

4. Právo na odstoupení od smlouvy

Záležitosti uvedené v tomto bodě se vztahují výhradně na fyzickou osobu, která jedná mimo svého zaměstnání, samostatného zaměstnání nebo obchodní činnosti, která kupuje, objednává, obdrží, používá, využívá zboží, jakož i je adresátem obchodní komunikace v souvislosti se zbožím (dále jen: "Spotřebitel"). Spotřebitel je v případě smlouvy směřující na koupi a prodej oprávněný

od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do čtrnácti (14) dní,

a) ode dne převzetí produktu

b) v případě poskytnutí více produktů ode dne převzetí posledního produktu Spotřebitelem, nebo jím označené třetí osoby, odlišné od přepravce.

Spotřebiteli přísluší možnost využití svého práva odstoupit i v období mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí produktu. Spotřebiteli nepřísluší právo na odstoupení ohledně takových produktů v uzavřeném balení, které z příčin ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není možné po otevření po předání odeslat zpět (např. Krmiva, potravinové doplňky, kosmetické produkty, a léčebné a farmaceutické produkty). Zpětné vzetí takového produktu není možné očekávat od obchodníka v takovém případě, pokud Spotřebitel již otevřel balení, které přímo chrání produkt a/anebo začal s jeho řádným užíváním, protože v takovém případě nelze vyloučit, že produkt přišel do styku s lidským tělem nebo tělesnými tekutinami, respektive bakteriemi, proto již není možné zaručit hygienickou nebo zdravotní kvalitu produktu.

4.1 Postup využití práva na odstoupení

Pokud Spotřebitel chce využít své právo na odstoupení od koupě, své jednoznačné prohlášení s obsahem svého úmyslu odstoupení je povinen doručit (například poštou, faxem, prostřednictvím elektronického dopisu) pro Petissimo s využitím kontaktů uvedených v bodě č. 1. těchto VSP. Z tohoto účelu může Spotřebitel využít i vzor na odstoupení od smlouvy, který je přiložen k e-mailové zprávě s potvrzením objednávky, nebo je dostupný i prostřednictvím následujícího odkazu. Spotřebitel využije své právo na odstoupení v termínu, pokud své prohlášení o odstoupení odešle Petissimo před výše uvedeným termínem.

Je povinností Spotřebitele dokázat, že své právo na odstoupení provedl v souladu s nařízeními uvedenými v bodě č. 5. V obou případech Petissimo neprodleně prostřednictvím e-mailu potvrdí převzetí prohlášení Spotřebitele o odstoupení. V případě odstoupení od koupě provedené písemně je třeba na něj pohlížet jako na uplatněný, pokud Spotřebitel své k tomu směřující prohlášení odešle Petissimo do 14 kalendářních dnů (třeba i v 14. kalendářní den). Z hlediska počítání termínu bude Petissimo přihlížet v případě oznámení poštou na datum podání na poště, v případě vyrozumění e-mailem nebo faxem na čas odeslání e-mailu, respektive faxu. Spotřebitel svůj dopis na poště podá jako doporučenou zásilku, aby bylo možné datum podání dostatečně dokázat.

Spotřebitel je v případě odstoupení povinen objednaný produkt osobně předat nebo doručit poštou nebo prostřednictvím kurýra na sklad Petissimo na adrese uvedené v bodě č. 1. bez bezdůvodného zpoždění, ale nejpozději do 14. dne od uvedení svého prohlášení o odstoupení. Termín se považuje za dodržený, jestliže Spotřebitel produkt odešle (podá na poště nebo předá ním objednanému kurýrovi) před uplynutím 14 denní lhůty. Náklady na zpětné doručení produktu na adresu Petissimo nese Spotřebitel.

Po příchodu balíčku k Petissimo se zaeviduje otevření balíku, respektive přezkoumání produktu, který byl odeslán zpět. Není v silách Petissimo převzít produkt odeslaný zpět na dobírku. Kromě nákladů na zpětné doručení produktu Spotřebitel nenese žádné jiné náklady. V případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy neprodleně, ale nejpozději do 14 dnů od přijetí prohlášení Spotřebitele o odstoupení, Petissimo navrací všechny úhrady, které Spotřebitel učinil, včetně nákladů na přepravu (uhrazené za doručení), s výjimkou těch nákladů navíc, které vznikly z toho důvodu, že Spotřebitel zvolil odlišný způsob doručení, než je nejlevnější obvyklý způsob přepravy, nabídnutý Petissimo. Poskytovatel je oprávněn navrácení úhrady zadržet, dokud neobdržel zpět produkt, nebo dokud Spotřebitel doloženým způsobem neprokázal, že ho odešle zpět: z obou Petissimo přihlíží na dřívější čas.

Při navrácení použije Poskytovatel způsob platby totožný s původním způsobem platby použitým v rámci transakce, s výjimkou, pokud poskytnete svůj vyslovený souhlas pro využití jiného způsobu platby; z použití tohoto platebního způsobu Spotřebitel nenese žádné náklady navíc.

Spotřebitele je možné za snížení hodnoty, která nastala ohledně produktu, vzít k odpovědnosti výhradně tehdy, pokud to nastalo v důsledku používání, které přesahuje používání potřebné pro zjištění charakteristik, vlastností a fungování produktu. Pokud mu nebyly poskytnuty informace o právu o odstoupení, Spotřebitel je oprávněn své právo na odstoupení využívat po dobu 12 měsíců, za předpokladu, že Petissimo informace vztahující se na právo na odstoupení poskytl zákazníkovi na trvalém nosiči. V tom případě termín, otevřený na odstoupení uplyne v čtrnáctý den počítaný od sdělení informací.

5. Řešení stížností

Zákazník může podat svou stížnost na chování, činnost, zanedbání Webové prodejny v přímé souvislosti s distribucí, respektive prodejem zboží (služby) pro spotřebitele ústním nebo písemným způsobem. Adresa, telefonní číslo a adresa elektronické korespondence, která slouží k oznámení stížností a kontaktování je totožná s adresou zákaznického servisu Webové prodejny:

E-mail: info@petissimo.cz

Telefon: +420 517 810 299  Po-Pá: 8:30-17:00

Korespondenční adresa: 1097 Budapest, Táblás utca 36.

Ve smyslu platných právních předpisů, ústní stížnost Petissimo okamžitě prošetří a v případě potřeby vyřeší, pokud to charakter stížnosti připouští. Pokud nesouhlasíte s průběhem řešení stížnosti nebo okamžité prošetření stížnosti není možné, v tom případě Petissimo o stížnosti a o svém stanovisku v souvislosti se stížností neodkladně sepíše zápis, a kopii jeho stejnopisu.

a) v případě stížnosti uvedené osobně Vám ji na místě předá

b) v případě ústní stížnosti uvedené telefonicky Vám ji doručí nejpozději současně s podstatnou odpovědí, která je určena v části o písemné stížnosti, a v dalších bude postupovat na základě nařízení týkajících se písemné stížnosti. 

Ústní stížnost uvedenou telefonicky povinným způsobem opatříme individuálním identifikačním číslem, což napomáhá při možnosti zpětného vyhledání stížnosti. O tomto čísle jsme povinnni Vás vyrozumět. Petissimo je povinen písemnou stížnost prozkoumat do třicet dnů od obdržení stížnosti, a poskytnout na ni podstatnou odpověď, jakož i zajistit, aby se odpověď dostala k Vám. Pokud Petissimo stížnost zamítne, stanovisko je povinné odůvodnit ve své podstatné odpovědi, vztahující se na zamítnutí. Zápis sepsaný o stížnosti a kopii jejího stejnopisu je Petissimo povinen uschovat po dobu pěti let.

6. Jiné možnosti uplatnění práva

Pokud případný právní spor, který přetrvává mezi Vámi a Petissimo se nevypořádá prostřednictvím jednání s Petissimo, můžete iniciovat soudní řízení, dále v případě spotřebitelského právního sporu jsou před vámi pootevřeny následující možnosti pro uplatnění práva:

- Podání stížnosti u Orgánu pro ochranu spotřebitele, 

- Zahájení řízení rozhodčího soudu Rozhodčí soud

Pest Megyei Békéltető Testület

http://panaszrendezes.hu/elerhetosegek/

Adresa: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Úřední hodiny: ÚT-ČT 9:00 - 14:00

Telefon, fax: + 36 1 269 0703

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

V použití pravidel pro Rozhodčí soud se za spotřebitele považuje podle zvláštního zákona i civilní organizace, církev, samostatný dům, bytový dům, bytové družstvo, mikro-, malý a střední podnik, který nakoupí, objedná, obdrží, používá, využívá zboží, nebo adresát obchodní komunikace, nabídky související se zbožím.

7. Odpovědnost

Webovou prodejnu můžete používat výhradně na své vlastní riziko, a souhlasíte s tím, že Petissimo neodpovídá za majetkové a nemajetkové škody, které vzniknou v rámci užívání, dále kromě odpovědnosti za porušení smlouvy, která poškozuje lidský život, tělesnou integritu a zdraví.

Petissimo vylučuje veškerou odpovědnost za počínání uživatelů Webové prodejny. Jste povinni zajistit, abyste v rámci užívání Webové stránky neporušily práva třetích osob a právní předpisy, ani přímo, ani nepřímo. Jste plně a výhradně zodpovědní za své počínání, Petissimo v takových případech v plném rozsahu spolupracuje s konajícími orgány z důvodu odhalení porušení práva.

Stránky služby mohou obsahovat takové připojovací body (odkazy), které odkazují na stránky jiných Poskytovatelů. Petissimo nenese odpovědnost za praxi ochrany osobních údajů a jinou činnost těchto Poskytovatelů.

Petissimo nenese odpovědnost za změny technických brožurek bez předchozího oznámení z důvodu dodavatele, nebo z důvodů mimo jeho působnosti. Pokud ve Webové prodejně zjistíte sporný obsah, jste povinen to neprodleně oznámit Petissimo. Pokud Petissimo v rámci svého dobromyslného řízení bude považovat oznámení za opodstatněné, je oprávněn na neodkladné smazání nebo modifikaci informace.

8. Autorská práva

Webová prodejna ve své celosti, její grafické prvky, text a technická řešení a prvky Služby jsou pod ochranou autorského práva nebo jiného práva v souvislosti s duševními díly (a to především ochranné známky). Petissimo je oprávněnou osobou podle autorského práva nebo oprávněným uživatelem každého obsahu, který je zobrazen ve Webové prodejně, nebo během poskytování služeb dostupných prostřednictvím Webové prodejny: díl kterýchkoliv autorů, respektive jiných duševních děl (včetně každé grafiky, respektive jiného materiálu, uspořádání, editování plochy webové prodejny, použitých softwarových a jiných řešení, nápadů, realizací).

Uložení na fyzický nebo jiný datový nosič nebo vytištění obsahu Webové prodejny, jakož i jednotlivých jejích částí je povoleno s účelem použití pro soukromé účely, nebo v případě předchozího písemného souhlasu Petissimo. Použití v rozsahu přesahujícího soukromé použití - například uložení v databázi, další poskytování, zpřístupnění nebo umožnění stažení, uvedení do komerční distribuce - je možné v případě předchozího písemného souhlasu Petissimo.

Kromě práv, vysloveně určených v VZP, ani registrace, používání Webové stránky, respektive ani jedno nařízení VZP Vám neposkytuje právo k užívání a zužitkování jakéhokoli obchodního označení nebo ochranné známky, uvedené na Webové stránce. Kromě zobrazení, které doprovází řádné používání Webové prodejny, k tomu potřebného dočasného rozmnožení a vyhotovení kopie pro soukromé použití, tyto duševní díla nelze bez písemného povolení Petissimo předem v jakékoliv formě použít nebo využít.

Využíváním služby souhlasíte s tím, aby Petissimo Vámi v rámci využívání Služby nahrané údaje mohl využívat kdykoliv a kdekoliv, bez omezení a hrazení zvláštního poplatku.

9. JEDNOSTRANNÁ ÚPRAVA VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Petissimo si vyhrazuje právo na změnu cen a právo na modifikaci Všeobecných smluvních podmínek. Případné změny nabývají platnosti od zveřejnění ve Webové prodejně a v případě každého nákupu se přijímají podmínky, které přetrvávají v čase objednávky.

Petissimo je oprávněn tyto Všeobecné smluvní podmínky jednoznačně změnit za současného předběžného informování zákazníků přes platformu Webové prodejny. Modifikovaná nařízení se od nabytí právní moci v souvislosti s Vámi stávají právoplatnými u příležitosti prvního použití Webové stránky, je třeba je aplikovat v případě objednávek odeslaných po modifikaci.

10. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Až do úplného uhrazení kupní ceny zůstává produkt ve vlastnictví Petissimo. Pokud se produkt před uhrazením plné kupní ceny přece dostane do Vaší držby - z jakýchkoliv příčin -, vůči Petissimo máte odpovědnost ohledně všech těch škod, uhrazení kterých nelze nikomu nařídit.

11. JINÁ USTANOVENÍ

Petissimo si vyhrazuje právo, aby na Webové stránce kdykoliv provedl jakoukoli změnu, opravu, bez předchozího upozornění tak aby Webovou prodejnu přemístil pod jiné doménový název.

Zákazník odesláním objednávky souhlasí s tím, že o zakoupeném produktu může poskytnout individuální hodnocení, prostřednictvím odkazu, odeslaného automatickým e-mailem.

Datum vstupu platnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek:

1. května 2020