!!! Vážení zákazníci! Rádi bychom vás informovali, že naše telefonní linka je momentálně nedostupná. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, napište na info@petissimo.cz. Děkujeme za pochopení. !!!

Právní informace

Autorská práva

Vlastnické právo informací

Prohlašujeme, že Petissimo.cz - a jeho partneři - jsou držiteli informací, viditelnými na našich stránkách. Obsah a provedení stránek Petissimo.cz je chráněn mezinárodními a maďarskými zákony. Naši čtenáři na internetu si mohou volně přečíst jakékoliv informace, zobrazené na našich stránkách, s cílem pozdějšího zhlédnutí, a porozumění si mohou cokoli stáhnout nebo uložit na svého počítače, svým přátelům, příbuzným a známým mohou volně ukázat jakékoliv informace, mohou vytisknout či použít všechno. Je zakázáno ale odstranit informace, vztahující se na autorská práva a vlastnická práva, uvedené na prohledávaných a stažených stránkách, respektive informací, vztahujících se na patent, je dále zakázáno prodávání, změna v jakékoli podobě a opětovné zveřejnění informací, které pocházejí od nás (nejen z internetové stránky). Vyhrazujeme si jakékoli další naše právo v souvislosti se zveřejněným materiálem, a v případě potřeby ho budeme uplatňovat i prostřednictvím soudní cesty 

Ochranné známky a názvy

Na našich stránkách se návštěvníci často setkávají s chráněnými jmény společností a produktů. Tyto zaregistrované názvy jsou v každém případě ve výhradním vlastnictví společností, které je zaregistrovaly, respektive je v každém případě - i bez zvláštního uvedení - považujeme za ochrannou známku společnosti, která je zaregistrovala. Pro použití našich vlastních ochranných známek je potřebné každopádně vyžádat náš písemný souhlas. Naše vlastní zaregistrované názvy a domény nikdo nemůže používat k obchodním účelům, respektive k uvedení jiných v omyl, nebo na znevážení Petissimo.cz.

Odkazy na Petissimo.cz

Obvykle se těšíme tomu, pokud někdo na svých vlastních webových stránkách umístí internetový odkaz, odkazující na Petissimo.cz, ale v tom případě, pokud chce někdo Petissimo.cz, jeho stránky, nebo jakoukoliv část jeho jakékoliv stránky použít na své webové stránce jako rámcovou aplikaci - jako součást své vlastní stránky -, v tom případě musí požádat o naše povolení. Ohrazujeme se od těch případů, kdy se internetové odkazy, odkazující na nás, umístí na nezákonně provozovaných internetových stránkách, stránkách poskytujících obscénní obsah, respektive na internetových stránkách, které kohokoliv urážejí. Budeme vystupovat vůči používání všech takových na nás odkazujících odkazů, které škodí dobrému jménu a zájmem Petissimo.cz.

Počítačové programy a aplikace

Na našich stránkách v některých případech nabízíme ke stažení softwarové produkty, nebo jejich popis. Tyto jsou v každém případě duševním vlastnictvím společnosti Petissimo.cz nebo firmy, respektive organizace, která je držitelem licenčního práva daného produktu Poskytnutí možnosti stažení nikdy nemůže znamenat převod vlastnických práv. Osoba, která stáhne programy nebo dokumenty může danou aplikaci používat v každém případě jen v rámci poskytnutých licenčních práv. Informujeme naše Čtenáře, že právní podmínky v souvislosti s jednotlivými produkty vždy přiložíme, a považujeme za nepřijatelné to odůvodňování, že je někdo nezná z toho důvodu, že si je nepřečetl. Nezávisle od licenčních podmínek je v každém případě zakázáno dešifrování a případná změna takto stažených produktů a dokumentů, nebo jejich použití pro jakékoliv účely.