!!! Vážení zákazníci! Rádi bychom vás informovali, že naše telefonní linka je momentálně nedostupná. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, napište na info@petissimo.cz. Děkujeme za pochopení. !!!
INNO-SEPT koncentrát na čištění rukouINNO-SEPT koncentrát na čištění rukou

INNO-SEPT koncentrát na čištění rukou

Hygienický dezinfekční prostředek na čištění rukou a koncentrát koupele pro pacienta.

podrobný popis produktu
Brutto cena: od 3 594
INNO-SEPT koncentrát na čištění rukou 5 L

INNO-SEPT koncentrát na čištění rukou 5 L

5 L
Cena: 3 594
37.02 věrnostní body
Dodání: 2 pracovní dny?
Cena za doručení: zdarma
ks: Do košíku
Popis produktu

Hygienický dezinfekční prostředek na čištění rukou a koncentrát koupele pro pacienta.

Podmínky použití:

Aplikace bez ředění, doba expozice při pokojové teplotě.

Oblast použití a režim:

Pro dezinfekci rukou:

Připraveno k okamžitému použití pro profesionální uživatele, vhodné do všech oblastí, kde je třeba kromě čištění ruky také dezinfikovat. Naneste 3 ml koncentrátu INNO-SEPT na suchou nebo mírně navlhčenou dlaň a rovnoměrně ji otřete na místě, které chceme dezinfikovat a poté napěňte. Zajistěte, aby se do kritických oblastí pro dezinfekci dostalo dostatek materiálu: flexe rukou, oblast mezi prsty, nehtová lůžka a oblasti pod nehty. Produkt důkladně otřete rukou a napěňte jej. Po uplynutí doby expozice ruku opláchněte vodou z vodovodu. Vysušte mokrý povrch ruky proudem teplého vzduchu. (Jednorázové papírové ručníky jsou také vhodné k osušení rukou, je-li to nutné).

Pro koupání pacientů:

Vlhký povrch pokožky otřete houbou namočenou v roztoku INNO-SEPT, poté po době působení důkladně opláchněte teplou vodou a povrch pokožky otřete dosucha.

antimikrobiální spektrum  čas expozice
baktericid (MRSA)
yeasticid
tuberkulocid
Hepatitis B
1 minuta
selektivní virucid 2 minuty
fungicid 5 minut

Popis:

- Určená použití: Hygienický čisticí a dezinfekční koncentrát na ruce. Může být použit ve všech oblastech, kde je třeba kromě čištění ruky také dezinfikovat.
- Kontraindikované použití: Nemíchejte s jinými čisticími a dezinfekčními prostředky! Nepoužívejte k dezinfekci sliznic, otevřených ran nebo kůže v okolí očí.
- Antimikrobiální spektrum: baktericid (MRSA), yeasticid, tuberkulocid, virus hepatitidy B, selektivní virucid (obalený virus, také H5N1), fungicid.
- Účinná látka v biocidním přípravku: 100 g přípravku obsahuje 2,1 g didecyldimethylamoniumchloridu.
- Složení: didecyldimethylamoniumchlorid, aminy, C12-18 alkyldimethyl, N-oxidy, zahušťovadlo, vůně, barvivo, voda.
- Další varování: Nemíchejte s jinými čisticími a dezinfekčními prostředky, protože to může snížit nebo eliminovat účinek produktu! Nepoužívejte k dezinfekci sliznic, otevřených ran nebo kůže v okolí očí.

Nepříznivé účinky koncentrované směsi na životní prostředí a člověka:

Pro lidi:

- Dráždí pokožku.
- Způsobuje vážné poškození očí.

Pro životní prostředí:

- Ekotoxikologické údaje nejsou pro tuto směs k dispozici.

Fyzikálně-chemické účinky:

- Není známo, pokud se používá podle pokynů.

Další efekty:

- Není známo, pokud se používá podle pokynů.

Varování:

- Dráždí pokožku.
- Způsobuje vážné poškození očí.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
- PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
- Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
- Likvidujte jako nebezpečný odpad.

HODNOCENÍ ZÁKAZNÍKŮ